پرینتی که به صورت شبح مانند ایجاد می شود توسط تکرار تصویر آینه نور از تصویر اصلی یا متن در صفحه مشخص می شود. این مشکل همچنین می تواند به عنوان چاپ پر هرج و مرج، تار، یا دوبرابر شده نیز توضیح داده شود. چنین مشکلی می تواند ناشی از چیزی شبیه روغن چسبیده به سطح نوار رمزگذار در داخل دستگاه باشد.
نمونه پرینت شده
اگر شما نیز چنین مشکلاتی را از دستگاه های پرینت برادر(Brother) تجربه می کنید، بهتر است ترفندها و نکات زیر را برای تمیز کردن نوار رمزگذار مورد استفاده قرار دهید.
نشانه ها و باقی مانده هایی که می تواند به سطح این نوار بچسبد به خاطر موارد زیر رخ می دهد:

  • لمس نوار رمزگذار با دست که می تواند لکه ای را بر روی این نوار قرار دهد.
  • برداشتن کاغذ گیر کرده که می تواند باعث ایجاد لک و آلودگی بر روی سطح این نوار گردد.

[فقط کاربران عضو سایت می توانند مشاهده نمایند. ]