لطفاً سیستم عامل های زیر رو قرار بدید
Manjaro --- manjaro.org
Black arch --- blackarch.org
Opensuse --- opensuse.org