سلام
کسی تا حالا بلدرچین خورده ؟ بلدرچین چه مزه ای داره دقیقا؟