سلام از دوستان کسی اشنا واسه خرید نرم افزار گلدوزی داره ؟