سلام
وبسایت scanlibs.com، یکی از بهترین سایت ها در زمینه کتب برنامه نویسی است.
این سایت حجم بسیار زیادی از کتاب های معتبر و خوب برنامه نویسی را همراه با ویدیو ها و نمونه کد های آن برای دانلود قرار داده است. متاسفانه این سایت بدلیل استفاده از یک سرویس آپلود سنتر آزار دهنده، برای کتب یا مجموعه ویدیو های با حجم بالا قابل استفاده نیست. زیرا این آپلود سنتر نیاز به اشتراک پولی دارد. در صورت نداشتن اشتراک پولی، سرعت دارای محدودیت بسیار کم خواهد بود. همچنین هر ۲ ساعت میتوان فقط یک فایل از آن دانلود کرد.

خود من با توجه به شرایط کاری، به یک مجموعه کتب که متعلق به وبسایت raywenderlich.com است، نیاز دارم که در سایت scanlibs.com یافت میشود. بطور مثال:
[فقط کاربران عضو سایت می توانند مشاهده نمایند. ]

اگر پی سی دانلوپ بتواند این مانع را رفع کرده و کتب این سایت را در سایت خود قرار دهد، بسیار عالی میشود.
با تشکر از سایت خوب شما