آیا کسی آخرین نسخه کرک شده نرم افزار HSPICE را دارد؟ در صورت امکان آنرا آپلود و طریقه کرک کردن را هم ذکر بفرمایید. آخرین نسخه آن hspice m2017. 03 می باشد و مربوط به شرکت synopsys است. و نرم افزار مربوط به مهندسی الکترونیک می باشد.