موقع نصب نرم افزار وقتی فایل wlmadmin.exe را باز میکنم و subnet رو میزنم اسم کام‍‍‍بیوتر نمیاد اصلا ؟؟؟؟؟ چیکار باید کرد!