سلام
نیاز به کرک نرم افز IonCube دارم . اون رو نصب کردم ولی هر کار می کنم نمی تونم چیزی رو Encode کنم.

ایرور هایی که داده میشه :

Error 2019-10-04 22:46:05 The Encoder is unlicensed.
Error 2019-10-04 22:46:05 Please use the "Acquire License" option on the Help menu to update your license via the internet
Error 2019-10-04 22:46:05 or use the "Generate License Request" option and then email the licreq.txt file to [فقط کاربران عضو سایت می توانند مشاهده نمایند. ].