من میخوام این حساب رو ببندم و هیچ گزینه ای پیدا نکردم -- تا اینکه فهمیدم اگر تبلیغ کنم حساب بسته میشه. ممنون میشم حسابم رو ببندید