با سلام
در خواست کرک نرم افزار DigitalPipeFitter را دارم. با نرم افزار میتوان کار کرد اما پرینت نمیتوان گرفت.
صفحه رسمی دانلود نرم افزار [فقط کاربران عضو سایت می توانند مشاهده نمایند. ]