سلام،
آیا QuickBooks Desktop Pro 2016 v16.0 R3 از زبان فارسی پشتیبانی میکند؟
تشکر