من چند اپ با پسوند apk را روی کامپوترم داون کردم و میخوام روی گوشی نصب کنم چطور باید اینکار را کرد؟