با سلام
درخواست نرم افزار Faronics Insight به همراه سریال یا کیجن یا پچ آن را دارم.
لطفا راهنمایی فرمائید.