بعد از نصب نرم افزار به جای صفحه مربوط به وارد کردن Serial Number و Product Key

[فقط کاربران عضو سایت می توانند مشاهده نمایند. ]

صفحه زیر ظاهر میشود و گزینه ای برای وارد کردن Serial Number و Product Key نیست

[فقط کاربران عضو سایت می توانند مشاهده نمایند. ]

کسی از دوستان میدونه که چه باید کرد????