سلام
من این فیلم آموزشی Web development and design | from Level 0 رو میخوام که مدرسش m darvish هست
از همین مدرس آموزش angular8 و angular 9 تو سایت قرار گرفته و این آموزش هم یجورایی مکمل آموزش angular هست
لینک آموزش در سایت udemy هم [فقط کاربران عضو سایت می توانند مشاهده نمایند. ]